Digitālizācija Latvijā

IESPĒJA IZAUGSMEI

Digitalizācija ir vajadzīga visu jomu speciālistiem, bet jo īpaši vidējā un augstākā līmeņa speciālistiem, jo tie nodrošina Latvijas vidējā līmeņa produktivitāti un globālo konkurences spēju.

Mācībspēki

VISS SĀKAS AR MĀCĪBSPĒKIEM

Lai veicinātu Latvijas un Eiropas mēroga IT profesionāļu sagatavošanu šī brīža galvenais uzdevums ir pilnveidot augstskolu pasniedzēju digitālās zināšanas un prasmes.

ASV

MĀCĀMIES NO LABĀKAJIEM

ASV universitātes ir apguvušas apmācīt pasniedzējus un sabiedrību efektīvāk, tādējādi darbaspēkam nodrošinot iespēju viegli apgūt progresīvas digitālās prasmes.

Par programmu

MĀCĪBSPĒKU APMĀCĪBA BUFALO UNIVERSITĀTĒ

Mēs piedāvājam jaunu, starpdisciplināru IT izcilības programmu mācībspēkiem pasaules vadošajā universitātē – Bufalo universitātē, Ņujorkas štata universitātē. Tā ir pilnībā apmaksāta iespēja kļūt par profesoru un strādāt IT jomā. Šo apmācību laikā mācībspēki apgūs pašreizējo IT kursu satura sagatavošanu, STEM mācīšanas metodes, prasmes studentu projektu vadībā un pārraudzībā, kā arī pētījumu un starpdisciplināru akadēmisko pieredzi

Par Projektu

Šī studiju programma ļaus risināt galvenos izaicinājumus tuvākajos gados saistībā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) profesijā paredzamo speciālistu iztrūkumu – gan vadītāju, gan dažādu atbalsta speciālistu līmenī. Ir nepieciešams īpaši veicināt tieši mērķtiecīgus ieguldījumus nākotnes cilvēkkapitālā, kas nodrošina augstākajiem pasaules standartiem atbilstošas izaugsmes iespējas topošajiem speciālistiem.

Ilga Šuplinska, Izglītības un zinātnes eksministre

IZM vēlas ieguldīt nevis augstskolu ēkās vai līdzīgos korpusos, bet cilvēkkapitālā, labākos mācībspēkos, pētniecībā un attīstībā. Šis ieguldījums saistās ar IZM virzīto augstskolu reformu un pārmaiņām augstskolu likumos. Šie ieguldījumi nepieciešami, lai katram studentam nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu izglītību.

Reinis Znotiņš, Izglītības un zinātnes ministrija, Parlamentārais sekretārs

Mums kopīgiem spēkiem ir izdevies Latviju izcelt ne vien Baltijā, bet visā reģionā, nopietni piesakot sevi izglītības jomā – piedāvāt iespēju saņemt Bufalo Universitātes un Latvijas vadošo universitāšu zināšanas un dubultdiplomu tepat Latvijā ir liels sasniegums!

Sanda Liepiņa, Global Lead and Program manager, Global operations management under IFC COO

Svarīgi, lai universitātēs būtu attīstīta ne tikai tehnoloģiskā vide, bet arī, lai profesūrai būtu mūsdienu prasībām atbilstošas kompetences un prasmes. Līdz ar to plānotā sadarbība ar Bufalo Universitāti ir labs priekšnosacījums, lai jaunās programmas pasniedzējiem būtu iespēja bagātināt savu profesionālo pieredzi.

Signe Bāliņa, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente, profesore, LU rektora vietniece digitālās sabiedrības jautājumos

Tiešsaistes diskusija

DISKUSIJA PAR PASNIEDZĒJU APMĀCĪBAS KURSU ASV
Vairāk par programmu

PIESAKIES MĀCĪBSPĒKU ATTISTĪBAS PROGRAMMAI

Aizpildi pieteikuma anketu un apgūsti pasaules līmeņa zināšanas par saturu, pielietošanu un pasniegšanas tehnoloģijām

AIZPILDĪT PIETEIKUMU