Kas nepieciešams?

PIETEIKŠANĀS PROGRAMMAI

Latvijas vadošās universitātes – Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Latvijas Universitāte – kopīgi īsteno starpdisciplināru datorzinātņu programmu “Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas” sadarbībā ar vienu no pasaules vadošajām universitātēm – Bufalo Universitāti Ņujorkas štatā (UB).

Izglītības un zinātnes ministrija ir piešķīrusi valsts budžeta līdzekļu izlietojumu inovatīvas studiju programmas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā izveidei. Programmas izveides ietvaros 2019./20.m.g. RTU nodrošina iespēju atlasītajiem pasniedzējiem (pēc zemāk norādītajiem kritērijiem) studēt kvalifikācijas paaugstināšanas nolūkā Ņujorkas štata Bufalo universitātē), apgūstot saturu, par ko RTU ar Bufalo universitāti iepriekš vienojušās, lai celtu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pasniegšanas kvalitāti Latvijā un varētu piedalīties RTU institūta “Rīgas Biznesa skola” koordinētās un Augstskolu īstenotās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju studiju programmas realizācijā.

0
Gadus ir aktīva programma
0
Apmācīti pasniedzēji
0
Brīvo vietu skaits
0
IT studentu skaita mērķis

Biežāk uzdotie jautājumi

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Mācības ilgst vienu semestri (četrus mēnešus) ar iespēju atgriezties universitātē uz otru semestri pēc pārtraukuma Lativjā.

 1. gada 30.augustā – rudens semestris
 2. gada 31.janvarī – pavasara semestris

Bufalo universitātē, Ņujorkas štata universitātē, Amerikas Savienotās Valstis

Atbilstības kritēriji

 • Doktora grāds (PhD) vai maģistra grāds ar nodomu turpināt doktora grādu
 • Spēja kļūt par instruktoru vai profesoru IT jomā ar iespēju strādāt arī primārajā jomā
 • Iepriekšēja apmācība vai mācīšanas pieredze
 • Gribas tuvākajā laikā dot savu ieguldījumu Latvijas digitālajā izglītībā
 • Teicamas angļu valodas zināšanas
 • Nedrīkst būt jau saņemts izglītības grāds ASV

Mēs iesakām izvēlētēties šādu priekšmetu sadalījumu vienam semestrim:

 • Viens līdz divi priekšmeti datorzinātnē un inženierzinātnē
 • Viens līdz divi priekšmeti izglītības pedagoģijā
 • Viens līdz divi priekšmeti, kuri saistīti ar IT zinātni, bet var nebūt IT disciplīnā
 • Viens brīvas izvēles priekšmets
 • Viens speciālas programmas par universitātes mācību programmu vadību, kursu plānošanu un studentu atbalsta sistēmu

Jūs parakstāt līgumu par apmācību nodrošināšanu, ka atgriežoties Latvijā turpināsiet mācīt kādā no Latvijas Universitātem turpmākos divus gadus.

Jūs saņemsiet J-1 vīzu, kas nozīmē, ka pēc atgriešanās Latvijā Jūs nedrīkstēsiet uzturēties ASV pastāvīgi, bez Latvijas Republikas atļaujas, izņemot tūrisma un biznesa braucienus.

 • Mācību maksa
 • Dzīvošanas izmaksas
 • Lidojumu izmaksas
 • Apmaksāta vīza
 • Apmaksāta vakcinācija
 • Jūs saņemsiet ik mēneša stipendiju

Šeit būs neliels ieskats, kā izskatās dzīve Bufalo Universitāte

Projekta finansējums

KĀ TIEK FINANSĒTS

2019. gadā tika veiksmīgi iesākta inovatīva studiju programma un īstenotas 14 pasniedzēju apmācības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Lai stiprinātu Latvijas digitālo kapacitāti, ir nepieciešams turpināt šādas apmācības un veidot augsta līmeņa pasniedzēju grupas Latvijas augstskolās un zinātniskajās institūcijās.

Ar MK lēmumu Nr.315 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” paredzēts novirzīt finansējumu 3 000 000 euro apmērā (ERAF daļa ir 2 550 000 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 450 000 euro) projekta īstenošanai. Minētais finansējums paredzēts Latvijas digitālās kapacitātes stiprināšanai, nodrošinot akadēmiskā un zinātniskā personāla (līdz 50 speciālistu) apmācības augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei Ņujorkas štata Bufalo universitātē. Ziemeļamerikas starpdisciplinārās studiju programmas, arī Bufalo universitātes programmas, atbilst starptautiskām IKT nozares organizāciju noteiktām prasībām.

RBS ir vienīgā augstskola Latvijā, kurai ir ilggadēja sadarbība ar Ņujorkas štata Bufalo universitāti.

Projektu Koordinācijas Padome

KAS MĒS ESAM

Signe Bāliņa
Signe Bāliņa

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente, profesore, LU rektora vietniece digitālās sabiedrības jautājumos

Raimonds Aleksejenko
Raimonds Aleksejenko

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

Santa Šmīdlere
Santa Šmīdlere

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Struktūrfondu departamenta direktore

Tālis Juhna
Tālis Juhna

Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors

Toms Baumanis
Toms Baumanis

Administrācijas un attīstības prorektors Docētājs RSU, Veselības vadības docētāju grupa

Claudio Rivera
Claudio Rivera

RTU Rīgas Biznesa skolas asociētais profesors, bakalaura programmas direktors un pasniedzējs

Guntis Arnicāns
Guntis Arnicāns

LU Datorikas fakultātes dekāns

Agris Ņikitenko
Agris Ņikitenko

Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes dekāns, profesors

“Šī studiju programma ļaus risināt galvenos izaicinājumus tuvākajos gados saistībā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) profesijā paredzamo speciālistu iztrūkumu – gan vadītāju, gan dažādu atbalsta speciālistu līmenī. Ir nepieciešams īpaši veicināt tieši mērķtiecīgus ieguldījumus nākotnes cilvēkkapitālā, kas nodrošina augstākajiem pasaules standartiem atbilstošas izaugsmes iespējas topošajiem speciālistiem”

Ilga Šuplinska, Izglītības un Zinātnes eksministre

Iesaistītās Izglītības iestādes

AUGSTSKOLAS